Dalszy spadek nastrojów konsumenckich Polaków w listopadzie

Dalszy spadek nastrojów konsumenckich Polaków w listopadzie Warszawa, 29 listopada 2021 r. – Listopad przyniósł istotne pogłębienie spadku nastrojów konsumenckich Polaków z poprzedniego miesiąca. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w listopadzie -9,2 i spadł o 3,3 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W listopadzie …