20 Wrz

Sprawdzanie projektu

Sprawdzanie projektu jest jedną z opcji płatnych. Obejmuje dokładne sprawdzenie pracy pod względem:
-formatu pliku,
-formatu pracy,
-spadów,
-uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu.
-wyśrodkowanie pracy na arkuszu
-spadów,
-przestrzeni barwnej CMYK,
-poprawności falcowania,
-poprawności bigowania,
-obecności overprintów,
-wyśrodkowania pracy na stronie,
-prawidłowej rozdzielczości map bitowych.
Pozostałe parametry pracy nie będą analizowane.
W przypadku wystąpienia błędów pliki zostają poprawione (w miarę możliwości) i są odsyłane do klienta w celu akceptacji na jego skrzynkę pocztową.
Dane przysłane w niezgodnej kolorystyce, z niezgodnym profilem lub dodatkowymi kolorami, będą automatycznie konwertowane do kolorystyki CMYK. Uwaga! Niskich rozdzielczości nie można poprawić.
Akceptacja plików odrzuconych
Akceptacja pliku poprawionego z zauważonych błędów powoduje przekazanie pliku do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.