Czyste Powietrze – dofinansowanie dla efektywnej termomodernizacji

Program rządowy „Czyste Powietrze” prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to inicjatywa, która od 2018 roku wspiera właścicieli domów w podnoszeniu efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Od 3 stycznia 2023 r. wprowadzono istotne zmiany w zasadach programu, zwiększając jego potencjał wspierania działań związanych z termomodernizacją.

Kto może skorzystać z dotacji?

Program jest dostępny dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem jest posiadanie pozwolenia na budowę wydanego do 31 grudnia 2013 roku.

Co obejmuje dotacja?

Dotacje programu „Czyste Powietrze” wspierają inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej domu. Dotacje mogą być przeznaczone na:

 1. Ocieplenie i Docieplenie Domu:

  • Zakup i montaż przegród budowalnych.
 2. Wymiana Źródła Ciepła:

  • Likwidacja pieca na paliwa stałe.
 3. Instalacje Grzewcze i Wentylacyjne:

  • Demontaż, zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania.
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej.
 4. Energetyka Odnawialna:

  • Zakup i montaż instalacji PV.
 5. Wymiana Stolarki Okiennej i Drzwiowej:

  • Wymiana okien i drzwi.
 6. Wymiana Drzwi Garażowych.

Wszystkie wymienione inwestycje są precyzyjnie określone w regulaminie programu, a poziom dofinansowania dla każdej z nich jest jasno sprecyzowany.

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z dotacji, należy skontaktować się z oddziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednim dla danego województwa. Konsultacja z ekspertem pomoże w odpowiednim przygotowaniu wniosku i wyborze najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Podsumowanie

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” to nie tylko wsparcie finansowe, ale także szansa na uczestnictwo w tworzeniu bardziej ekologicznego i efektywnego energetycznie otoczenia. Skorzystaj z programu, aby podnieść komfort mieszkania, obniżyć rachunki za ogrzewanie, i jednocześnie dbać o czyste powietrze. Inwestycja w termomodernizację to inwestycja w lepszą przyszłość dla naszej planety i dla nas samych.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze: jakie korzyści finansowe?

Program Czyste Powietrze, kierowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowi znakomitą okazję dla właścicieli domów do poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. Jednakże, wiele osób zastanawia się, ile dokładnie mogą otrzymać dofinansowania i od czego to zależy.

Poziomy dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od dochodów potencjalnego beneficjenta. Obecnie, w ramach programu, istnieje możliwość uzyskania od 66 tys. zł do nawet imponujących 135 tys. zł na termomodernizację domu. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość tej kwoty podlega pewnym zmianom w zależności od konkretnej sytuacji i wybranych działań modernizacyjnych.

Zmienne elementy dofinansowania

1. Ocieplenie domu

 • Poziom Podstawowy: 33 tys. zł
 • Poziom Podwyższony: 48 tys. zł (z prawem do prefinansowania)
 • Poziom Najwyższy: 70 tys. zł (z prawem do prefinansowania)

2. Dofinansowanie w zależności od dochodów

Grupa o podstawowym dofinansowaniu
 • Dochód do 135 tys. zł rocznie
 • Maksymalnie 66 tys. zł dotacji + 1200 zł na audyt energetyczny (przy kompleksowej termomodernizacji)
Grupa o podwyższonym dofinansowaniu
 • Dochód na jednego członka gospodarstwa rodzinnego wynoszący 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym)
 • Maksymalnie 99 tys. zł + 1200 zł na audyt energetyczny (przy kompleksowej termomodernizacji)
 • Prawo do prefinansowania inwestycji (50% przed rozpoczęciem prac)
Grupa o najwyższym dofinansowaniu
 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym), lub prawo do specjalnych zasiłków
 • Maksymalnie 135 tys. zł + 1200 zł na audyt energetyczny (przy kompleksowej termomodernizacji)
 • Prawo do prefinansowania inwestycji (50% przed rozpoczęciem prac)

Podsumowanie

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze to nie tylko wsparcie finansowe, ale również szansa na podniesienie efektywności energetycznej domu. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi grupami beneficjentów, gdyż od ich dochodów zależy finalna kwota dofinansowania. Skorzystaj z tej unikalnej możliwości, aby uczynić swój dom bardziej efektywnym energetycznie, jednocześnie dbając o środowisko.