Większa dostępność Portalu

Głęboko wierzymy, że Internet powinien być prosty i dostępny dla każdego. Dla zapewnienia strony internetowej dostępnej dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od okoliczności i zdolności wprowadzamy nowe normy. Aby to spełnić, staramy się jak najściślej przestrzegać wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych Konsorcjum World Wide Web (W3C) 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA. Wytyczne te …

Hybrydowe galerie handlowe

Klienci przewidują, że w roku 2030 hybrydowe galerie handlowe będą powszechnie stosowanym rozwiązaniem Konsumenci będą mogli doświadczać relacji, interakcji oraz więzów społecznych o zasięgu globalnym, przebywając w znajdującej się blisko ich domu, podłączonej do sieci lokalizacji fizycznej. Gogle AR, wodoodporne gogle VR, dotykowe kombinezony i rękawice mogą być częścią wyposażenia konsumentów, którzy odwiedzą centra handlowe …